Brabant Asperge Genootschap

 

Raad van advies

_MG_4464 (2) (427x 640) 

 

Doelstelling van de Raad van Advies:
De doelstelling van de Raad van Advies van het Brabants Asperge Genootschap is het behouden en overdragen van kennis, vaardigheden en netwerken van oud-bestuursleden.
De eerste Raad van Advies is bij bestuursbesluit per 1 januari 2015 ingesteld.

Overleg/adviesfunctie:
De Raad van Advies geeft gevraagde en ongevraagde adviezen aan het bestuur van het Brabants Asperge Genootschap. De leden van de Raad van Advies kunnen het bestuur verzoeken tot overleg en vice versa. Per kalenderjaar zijn er minimaal twee bestuursvergaderingen van het  Brabants Asperge Genootschap waarbij de leden van het de Raad van Advies uitgenodigd worden.

Activiteiten Raad van Advies:
De leden van de Raad van Advies verrichten alleen activiteiten en/of vertegenwoordigen het Brabants Asperge Genootschap na overleg met en instemming van het bestuur van het Brabants Asperge Genootschap. De leden van de Raad van Advies kunnen geen formele/officiële verplichtingen aangaan namens het bestuur van het Brabants Asperge Genootschap.

 

Jes 2016 (427x 640)     

Jes van Rixtel

Rosmalen

 

voormalig voorzitter

Léon 2016 (427x 640)         

Léon Ribbens

Tilburg

 

Fondateur/meesterkok          

 

 

 

 

Peer 2016 (427x 640)   

Peer Wouters

Schijndel

 

voormalig bestuurslid / penningmeester