Brabant Asperge Genootschap

 

Bericht van het bestuur

Hierbij berichten wij aan alle aspergeliefhebbers dat:


Op basis van het kabinetsbesluit in verband met het coronavirus zijn al onze activiteiten stilgelegd.


Wij wensen al onze leden; telers, slagers en horecaondernemers heel veel sterkte  toe  in deze moeilijke crisistijd.


Bestuur Brabants Asperge Genootschap.