Brabant Asperge Genootschap

 

Vacature bestuurslid telers

Binnen het bestuur komt de vacature vacant voor een bestuurslid welke de belangen behartigd bij het Brabants Asperges Genootschap van de aangesloten aspergetelers.

 


Info & profielschets bestuurslid telers

 

VACATURE
De Stichting Het Brabants Asperge Genootschap is een vrijwilligersorganisatie opgericht in 1993 met als belangrijkste doelstelling het promoten van de Brabantse asperge. Dat gebeurt door het organiseren van diverse activiteiten. Aangesloten zijn aspergetelers, restaurateurs, slager, scholen en donateurs.  Het bestuur bestaat  uit 7 leden en komt maandelijks bijeen. In het bestuur zijn de aspergetelers en de restaurateurs vertegenwoordigd.  Daarnaast is er een Raad van Advies actief die gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt aan het bestuur. Tijdens het aspergeseizoen is er een intensieve inzet van het bestuur noodzakelijk. Zie voor het activiteitenoverzicht en verdere informatie www.brabantseasperge.nl

Het bestuur is op zoek ter opvolging van een van onze huidige bestuursleden m.i.v. aspergeseizoen 2021PROFIELSCHETS:

BESTUURSLID TELERS v/h Brabants Asperge Genootschap m/v


Werkzaamheden en activiteiten gedurende het gehele jaar bestaan uit:

PRIMAIR
    - namens leden-telers plaatsnemen in het bestuur van het Genootschap
    - deelname aan de maandelijkse vergaderingen van het bestuur
    - uitvoeren van taken gerelateerd aan de activiteiten voorbehouden aan onze leden-telers
    - contactpersoon met onze aangesloten telers, vraagbaak

SECUNDAIR
    - mede verzorgen en uitwerken van diverse activiteiten
    - begeleiding van het bestuur of bestuursleden bij uitvoering van de diverse activiteiten
    - acquisitie advertenties voor het magazine “Brabantse Asperges, van Kop tot Kuntje de Lekkerste”
    
Bestuurslid van onze telers dient affectie te hebben met teelt, oogst en handel in de blanke Brabantse asperge en bij voorkeur afkomstig te zijn uit de aspergewereld.

De benodigde tijdsbesteding voor primaire en secundaire werkzaamheden is gemiddeld 1 à 2 uur per week, behoudens deelname aan de maandelijks vergadering.


Inlichtingen en sollicitatie richten aan het Brabants Asperge Genootschap t.a.v. de voorzitter:
    Dhr. Chris.M.A. Dekkers MPM,
    mob. 06 53 17 59 62
    mail: Chris@brabantseasperge.nl